PLAN ZAJĘĆ: 11:00 PREMIERY + 20:00 Kafana.TOP10, edycja 391 + 21:00 PREMIERY + 22:00 (po)jugosłowiański BRUDNY ROCK + 00:00 PREMIERY +++
TERAZ GRAMY
Sana Garić
19:59
Mandrili
20:00
Kafana TOP 10
20:00
Severa Gjurin
20:03
Beti
20:08
Mr.Lee & IvaneSky
20:12
Kafana TOP 10
20:12
Aleksandar Veliki
20:15
Bioskop