PLAN ZAJĘĆ: 11:00 PREMIERY + 20:00 Kafana.TOP10, edycja 354 + 21:00 PREMIERY + 22:00 (po)jugosłowiańskie DARK DISCO + 00:00 PREMIERY +++
TERAZ GRAMY
Darla Smoking
23:29
Melodrom
23:42
Bella Technika
23:46
MORA
23:51
Nikola Vranjković
23:56
Figurative Theatre
00:01
Mnogi Drugi
00:05
Damir Avdić
00:09
Iskaz