PLAN ZAJĘĆ: 11:00 PREMIERY + 20:00 Kafana.TOP10, edycja 399 + 21:00 PREMIERY + 22:00 (po)jugosłowiański JAZZ + 00:00 PREMIERY +++