PLAN ZAJĘĆ: 11:00 PREMIERY + 20:00 Kafana.TOP10, edycja 391 + 21:00 PREMIERY + 22:00 (po)jugosłowiański BRUDNY ROCK + 00:00 PREMIERY +++

U pol' 9 kod Sabe

Propadamo

Piosenka pochodzi z albumu: Sve je ovo igra